HVEM MØTTE HELIO MED CTIA OG HVORFOR SPILLER DET NOE? - TECHCRUNCH - MOBIL - 2019

Anonim


En liten birdie fortalte meg over helgen noen detaljer om Helio og Virgin Mobile-fusjonen som rykket opp tidlig i forrige uke. Sky Dayton, Helios tidligere administrerende direktør og nå styreformann, hadde et møte med Best Buy under CTIA der jeg ble fortalt at Dan Schulman, CEO for VM, var også til stede. Dette er en stor avtale fordi Helio gjør spillet for massedistribusjon som legger til litt fôr til ryktene om en fusjon.

Best Buy selger Virgin Mobile-telefoner som hotcakes, men deres enheter er mindre enn ønskelige. VM har en stellarvirksomhet, men det er ikke mye plass for dem å vokse, og derfor er aksjen undervurdert. Helio, derimot, tilbyr åpenbart bitchin-enheter, og de var de første som tilbyr $ 100 ubegrenset plan før de store transportørene fulgte etter.

Helio brenner kontant og det vil sannsynligvis gå tomt uansett SK Telecoms investering. Det er uklart hvordan SKT vil bidra til dette i det lange løp hvis fusjonen går gjennom, men det er sannsynligvis en sikker innsats at Helio vil flytte til New Jersey fordi det er billigere å kjøre og de vil gjøre en fortjeneste mye raskere. Den siste biten er basert på formodning, men Helio og VM møter med Best Buy sammen er den virkelige avtalen. Vi ser hva annet vi kan grave opp.