CITRIX GÅR ETTER OPERATØRER MED OPPKJØP AV MOBIL DATA OG VIDEOOPTIMALISERING FIRMA BYTEMOBILE - TECHCRUNCH - MOBIL - 2019

Anonim

Citrix kunngjorde denne morgenen at den anskaffer mobiltrafikkoptimaliseringsselskapet Bytemobile - et trekk som Citrix sier vil tillate det å komme inn i mobil- og videomarkedet med tilgang til infrastrukturen til 130 mobiloperatører i 60 land over hele verden. Kombinert vil de to selskapene tilby mobiloperatørene løsninger for å hjelpe dem bedre å håndtere den stadig økende mengden nettverkstrafikk, både data og video, samtidig som de gir bedre synlighet til beregninger relatert til ytelse, synlighet og effektivitet.

Avtalevilkårene ble ikke offentliggjort, men det er godkjent styret og forventes å stenge i 3. kvartal 2012.

Etter avtaleens gjennomføring vil Bytemobile danne et nytt Service Provider Platforms-team innen Citrix, som en del av produktkategorien Citrix Cloud Networking. Det vil tillate Citrix å bevege seg utenfor sine nåværende bedriftskunder og skyskunder, for å begynne å tilby løsninger innen telekommunikasjonsområdet.

Bytemobile og Citrix var allerede partnere på Bytemobile T1100 Traffic Director, og har annonsert et formelt forhold på årets Mobile World Congress i Barcelona. T1100 hjelper mobiloperatører til å skala sine nettverk ved hjelp av søknadsleveringsinformasjonen til Citrix NetScaler-plattformen, som gir lastbalanseringsteknologien. Bytemobile har også andre produkter, spesielt to "Smart Capacity" -plattformer - Unison Platform og T-Series Adaptive Traffic Management System. Teknologiporteføljen inneholder ting som hjelper med web- og videooptimalisering, innholds-caching, policykontroll, trafikkstyring, mobilanalyse og dyp pakkeinspeksjon. Dens løsninger jobber med 3G og 4G LTE-nettverk.

Bytemobile har 300 ansatte, basert i Santa Clara, men via sitt nettverk av 130 mobiloperatører, oppnår optimaliseringen 2 milliarder mobilabonnenter over hele verden. For tiden sier Bytemobile det ser over 20 petabytes datatrafikk gjennom sine kundenettverk hver dag.

Bytemobile legger rutinemessig ut datafylte rapporter om virkningen av mobilens vekst på transportnettverk, noe som viser behovet for optimaliseringsløsninger. For eksempel fant en rapport fra februar at videoen nå står for halvparten av all mobiltrafikk - noe som kan tilskrives veksten av smarttelefoner, tabletter, økende hastigheter fra operatørene selv, samt populariteten til tjenester som YouTube, Hulu og Netflix. Optimalisering og ytelse er avgjørende for transportørens bunnlinje, fordi hvis de ikke styres på riktig måte, fører nettverksbelastning til dårlig erfaring for sluttbrukere (mobile abonnenter) som i stedet hopper til andre nettverk. En løsning er selvsagt å legge til infrastruktur og nytt spekter for å gi kapasiteten til at alle mobildata og video blir presset gjennom transportørens nettverk. Men Bytemobile tillater operatørene å utsette disse kostnadene, ved å håndtere nettverksytelse og trafikk i stedet.